Mi is az a zengőtálas masszázs...

Mindannyian ismerjük azokat a pozitív vagy negatív érzéseket, amelyeket hangok váltanak ki belőlünk, például ütve fúró zaja egy nyugodt hétvégén, egy autó elszáguldása az ablak alatt vagy romantikus zene, az óceán moraja, madarak éneklése az erőben, a klasszikus zene, ezek mind-mind hatást gyakorolnak az érzelmeinkre és a lélekre.

A zengőtálas masszázs egy speciális hanggal történő relaxáció. Sokan tisztában vannak a napi meditáció előnyeivel, mégsem képesek otthon tökéletesen ellazulni. Folyton a munkahelyi gondokon, családi problémákon jár az eszük. A hanggal történő relaxáció azért kiváló módszer a lazításra, mert a tibeti tálak hangja segít alfa állapotba mélyíteni elménket, mely gyakorlatilag az elalvás és az ébredés előtti fázis.

A hang erejének gyógyhatása az egyik legtermészetesebb formája a gyógyításnak, amelyet ember valaha is ismert. A zengőtálas orvoslás alapja a keleti kultúra. Az eredeti tibeti hang- rezgőtál kizárólag 7 fém ötvözetéből készülhet: arany, ezüst, réz, vas, ón, ólom és higany. A hét fém energiája megegyezik a hozzá rendelt hét égitest legfőbb tulajdonságaival.

  • Az aranyhoz kapcsolható égitest a Nap, ami maga az életenergia, a tudat és a cselekvő értelem fénye. Energiája az életet örömtelivé teszi
  • Az ezüsthöz kapcsolható égitest a Hold, mely jelképezi az időt, a fejlődést, az intuitív és lelki energiákat
  • A higanyhoz kapcsolható bolygó a Merkúr, melynek energiája, mint a folyékony és a szilárd halmazállapot közti kapcsolatot, úgy a szellem és a test összekapcsolódását testesíti meg. Megjeleníti az intellektust, a gondolkodást, a tudást és a kommunikációt
  • A rézhez kapcsolható bolygó a Vénusz, melynek hatására valamennyi élőlény magához vonzza, a másik nemet. Megjeleníti a kreativitást, művészetet, szépséget, szerelmet, szexualitást és harmóniát
  • A vashoz kapcsolható bolygó a Mars, mely a nemzőerőt és a háborút jeleníti meg. Az ütközethez és hódításhoz szükséges nyers energiát és a megtermékenyítő erőt fejezi ki
  • Az ónhoz kapcsolható bolygó a Jupiter, mely megjeleníti az univerzális tudást, a misztikus tapasztalatot és a kozmikus látást
  • Az ólomhoz kapcsolható bolygó a Szaturnusz, amely a materializmust a befelé ható erőket és az összehúzódás energiáját jeleníti meg

 

Nem elhanyagolható szempont, hogy a hangtálas kezelés azért nagyon jó, mert sokan vannak, akik nem szeretik az érintést, ezért nekik bármilyen más jellegű fizikális masszázs nem nyújt kellemes élményt. A hangtálakkal történő relaxáció alatt nincs ilyen gátoltság érzet. A vendégnek kényelmes öltözetben csak feküdni és pihenni kell, hogy tudata átadhassa magát a gyógyító hangoknak. A hangok pedig láthatatlanul végzik dolgukat, minden kötöttség nélkül.

 

 

 

 

 

 

A hangműhely: